العملة
العملة

ألفا فوكس ...

1,814.22 درهم 4,535.54 درهم

فرو ماجوريل ...

743.68 درهم 1,487.36 درهم

قابض كاهالا

1,533.27 درهم 3,066.54 درهم

جوا مينوديري -...

1,832.58 درهم 3,665.16 درهم

ضياء مينوديري ...

1,762.80 درهم 3,525.60 درهم

ندفة الثلج عدن ...

5,104.78 درهم 6,371.79 درهم

إبرة الراعي عدن ...

2,543.20 درهم 5,086.41 درهم

زهرة الربيع عدن ...

3,277.70 درهم 6,555.41 درهم

القابض Malanie

1,854.62 درهم 3,709.23 درهم

روزا كلتش

4,443.73 درهم 5,545.48 درهم

إبرة الراعي متعدد الألوان ...

1,110.00 درهم 1,385.00 درهم

الفضة إبرة الراعي ...

4,076.48 درهم 5,086.41 درهم

زهرة برية سوداء ...

5,104.78 درهم 6,371.79 درهم

زهرة برية الفضة ...

5,104.78 درهم 6,371.79 درهم

إكزوتيكا الوردي ...

1,211.93 درهم 1,505.73 درهم

عدن الذهبي ...

6,147.77 درهم 7,675.53 درهم
AED